Monday, 30 April 2012

KEMAHIRAN GEOGRAFI (UNIT 3: SKALA DAN JARAK SKALA)Skala ialah nisbah antara jarak yang dilukis pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.

Skala yang biasa digunakan ialah skala lurus atau skala linear.

Selain itu terdapat juga skala penyata.


JARAK

Jarak ialah ukuran jauh antara sesuatu tempat dengan tempat lain.
Jarak dinyatakan dengan cara jarak mutlak (kilometer dan meter), dan jarak relatif (masa dan kos).


MENGUKUR JARAK ATAS PETA

Jarak lurus dapat diukur dengan menggunakan pembaris, jangka tolok atau jalur kertas.


Jarak melengkung pula dapat diukur menggunakan benang, tali dan jalur kertas.Kemudian jarak ini ditukarkan kepada jarak di permukaan bumi berpandukan skala peta.

No comments:

Post a comment